Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ Thông tư 37

Ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Thông tư bãi bỏ quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Theo đó, Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được bãi bỏ bởi Thông tư 23/2016/TT-BCT ban hành ngày 12/10/2016.

Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ Thông tư 37 - Ảnh 1

Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Đối tượng áp dụng của Thông tư 37 là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; tổ chức Bộ Công Thương chỉ định và ủy quyền tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước.

Việc thực hiệm kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may nhập khẩu từng được thực hiện với các hình thức: kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất.

Thông tư 37 của Bộ Công Thương đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, tạo gánh nặng về chi phí xuất khẩu. Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Thông tư 37 đã làm tăng chi phí giám định hàm lượng formaldehyt đối với lô hàng vải nhập khẩu về sản xuất là 2 triệu đồng/1 mẫu vải. Thậm chí đối với các lô hàng nhập khẩu về làm mẫu theo hình thức chuyển phát nhanh, có khi chỉ có 5-10 mét vải, doanh nghiệp vẫn phải kiểm định hàm lượng formaldehyt và chi phí vẫn là 10 đô la Mỹ. Thủ tục kiểm tra chuyên ngành gây mất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, việc nhập khẩu chậm chễ làm gián đoạn sản xuất, phá vỡ thời gian giao hàng, khiến doanh nghiệp có thể bị phạt, bị cắt đơn hàng, hoặc làm đội giá thành sản phẩm, giảm năng lực cạnh tranh.

Diệu Thùy