Bộ Công Thương ban hành mức trần giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Bộ Công Thương vừa có Quyết định Ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá trần (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định là 1.815,95 đồng/kWh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 7/1/2023, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Khung giá này sẽ là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT thỏa thuận giá phát điện theo quy định.

Mức giá trần này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các mức giá cụ thể theo Quyết định 21/QĐ-BCT như sau:

Với nhà máy điện mặt trời mặt đất, mức trần của khung giá là 1.184,90 đồng/kWh;

Với nhà máy điện mặt trời nổi, mức trần của khung giá là 1.508,27 đồng/kWh;

Với nhà máy điện gió trong đất liền, mức trần của khung giá là 1.587,12 đồng/kWh;

Với nhà máy điện gió trên biển, mức trần của khung giá là 1.815,95 đồng/kWh.

Quyết định số 21/QĐ-BCT có hiệu lực ngay từ ngày 7/1/2023.

Hải Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bo-cong-thuong-ban-hanh-muc-tran-gia-phat-dien-cua-nha-may-dien-mat-troi-dien-gio-chuyen-tiep-675624.html