​Bộ Công an và Bộ Y tế có thêm thứ trưởng mới

​Bộ Công an và Bộ Y tế có thêm thứ trưởng mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị công an nhân dân - Bộ Công an giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

​Bộ Công an và Bộ Y tế có thêm thứ trưởng mới - Ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

​Bộ Công an và Bộ Y tế có thêm thứ trưởng mới - Ảnh 2

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Ông Cường từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Cả hai quyết định này có hiệu lực từ ngày 21-11. 2016.

PV