Bộ Công an tổng kết thi đua năm 2007, phát động thi đua năm 2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Chiều 18-12-2007, Bộ Công an đã tổng kết công tác thi đua năm 2007, trao cờ, bằng khen cho công an các đơn vị, địa phương có thành tích.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/2007/12/mlnews.2007-12-19.8697881525