Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Chiều 17-11, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và chúc mừng các Nhà giáo, Nhà khoa học Công an nhân dân (CAND) được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ: Truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo” là một nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, từ xưa “nghề giáo” luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Các thế hệ Nhà giáo Việt Nam giàu lòng nhân ái, yêu thương con người và luôn thể hiện tầm cao trí tuệ của thời đại. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã vinh danh những bậc thầy hiền minh, tiêu biểu cho những giá trị, phẩm chất tốt đẹp, mang cốt cách của dân tộc và con người Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; luôn luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, đào tạo và phát triển đội ngũ trí thức; biểu hiện rõ nhất quan điểm, tư tưởng đó là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh 1

Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Bộ CA chụp ảnh lưu niệm với các Nhà giáo, Nhà khoa học Công an nhân dân (CAND) được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.

Trong những năm qua, nhiều tấm gương Nhà giáo, Nhà khoa học tận tụy, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đó là những biểu tượng cao đẹp để các Nhà giáo, Nhà khoa học, các học viên học tập và noi theo. Ghi nhận những công lao đó, ngày 5-11-2016, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã công bố quyết định các Nhà giáo đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016, trong đó có 4 Giáo sư và 25 Phó Giáo sư là Nhà giáo, Nhà khoa học trong lực lượng CAND; đến nay lực lượng CAND đã có 32 Giáo sư, 145 Phó Giáo sư đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác tại các đơn vị, học viên, nhà trường trong lực lượng CAND…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực, có hiệu quả của các thế hệ Nha giáo nói chung, các Giáo sư, Phó Giáo sư nói riêng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong CAND; chúc mừng 29 Nhà giáo, Nhà khoa học vinh dự được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016 và 125 Nhà giáo đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi” cấp Bộ năm 2016.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả “trồng người” của mình, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ; luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp; nâng cao trình độ kiến thức, năng lực sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học, tích cực cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, đi tiên phong trong nghiên cứu khoa học, vận dụng các bài học kinh nghiệm thực tiễn vào giảng dạy tại các nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo, trực tiếp là những người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ học viên, sinh viên CAND.

N.L