Bộ Công an tiếp tục đề nghị Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan Công ty Công Minh

Bộ Công an tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến Công ty TNHH cây xanh Công Minh.

Ngày 24-6, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến các dự án của Công ty TNHH cây xanh Công Minh.

Văn bản nêu rõ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, TP theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 8-5.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Tài chính, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các dự án như: Bảng thống kê chi tiết danh mục vật tư (theo Hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện các dự án trồng/chăm sóc cây xanh trên địa bàn).

Cung cấp bảng thống kê các đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện dự án, bảng thống kê tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu. Bảng dự toán chi tiết được phê duyệt; Bảng quyết toán, dự án hoàn thành của từng dự án.

Đây là lần thứ hai mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Trước đó, ngày 4-5, UBND tỉnh Đồng Nai nhận yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài chính làm đầu mối và một số đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các huyện, TP trong địa bàn rà soát, tổng hợp gửi về UBND tỉnh để báo cáo, theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/bo-cong-an-tiep-tuc-de-nghi-dong-nai-cung-cap-ho-so-lien-quan-cong-ty-cong-minh-post797194.html