Bộ Công an thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị được Bộ Công an tổ chức sáng 9-12 dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (TƯ), Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu Bộ Công an đến các điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học. Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an TƯ đã ban hành Kế hoạch số 118 để cụ thể hóa Nghị quyết số 12; tổ chức thảo luận nhiều phiên họp, trên cơ sở đó thống nhất cao về chủ trương thành lập BCĐ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, trên cơ sở đó mời 8 cơ quan TƯ cử thành viên tham gia BCĐ.

Thay mặt cơ quan Thường trực, Trung tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định thành lập BCĐ Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gồm 32 đồng chí, do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng BCĐ; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng BCĐ; đồng thời, công bố Quyết định thành lập Tổ giúp việc BCĐ gồm 16 đồng chí là lãnh đạo các đơn vị chức năng và chuyên viên các đơn vị của Bộ Công an, do Trung tướng Tô Ân Xô làm Tổ trưởng.

Theo Báo cáo về kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118, đến nay Đảng ủy Công an TƯ đã giao các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng 22 Đề án thành phần theo hệ lực lượng, giao nhiệm vụ cho 63 Công an địa phương xây dựng Đề án và trình tỉnh ủy, thành ủy phê duyệt. Tính đến ngày 6-12, đã có 21 tỉnh ủy, thành ủy ban hành chương trình hành động; 30 tỉnh ủy, thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12; 9 tỉnh ủy, thành ủy ban hành nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 29 tỉnh ủy, thành ủy ban hành Quyết định thành lập BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết...

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tranh thủ huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện những danh mục ưu tiên ở từng giai đoạn theo phương châm "làm đến đâu chắc đến đó", "giải quyết từng việc một" và có lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu Đề án đề ra…

X.S

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, đến nay, Công an TP đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy (BTV) ban hành Chương trình hành động số 18 ngày 12-9-2022 và UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 659 ngày 12-9-2022 thực hiện Chương trình hành động của BTV Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 12 (NQ 12); phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ 12 đến thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo Công an TP và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương. Tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP ban hành Chương trình hành động số 227 ngày 30-11-2022, Kế hoạch số 1891 ngày 6-12-2022 về thực hiện NQ 12 và phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQ 12, Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP… Đồng thời, tập hợp kế hoạch triển khai thực hiện NQ 12 của các sở, ban, ngành, địa phương về thực hiện các nội dung đề ra tại Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP (đến nay đã có 13 cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Công an TP để tập hợp). Đã tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất ban hành Quyết định số 5810 ngày 6-12-2022 thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; tham mưu xây dựng, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo và tập hợp hoàn chỉnh báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ biên soạn trong Công an TP phục vụ việc xây dựng Đề án…

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bo-cong-an-thanh-lap-ban-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-12-cua-bo-chinh-tri-post270684.html