Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo Commit VN về phòng, chống buôn bán người

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bộ Công an vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên ngành tham gia Hội nghị tư vấn cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mêkông về phòng, chống buôn bán người giai đoạn II (2008-2010), gọi tắt là Ban chỉ đạo liên ngành Commit do Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/5/90285.cand