Bộ Công an điều chỉnh phương án tuyển sinh văn bằng 2

Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, phương án đổi mới được chia thành 2 giai đoạn: từ năm 2024 - 2025 và từ năm 2026 trở đi.

Thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển nhân lực Công an Nhân dân đến năm 2030”, căn cứ quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, thực tiễn công tác tuyển sinh trong Công an Nhân dân, Bộ Công an vừa có thông báo số 20/TB-BCA-X02 về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành Công an.

Theo đó, phương án tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoài ngành Công an được Bộ Công an chia thành 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 2024 - 2025, tổ chức thi tự luận, thời gian thi 150 phút, đề thi gồm 2 phần: phần tự luận 1, chiếm 30% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100. Thí sinh trình bày, đánh giá, phân tích về một trong các vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc văn hóa - xã hội theo chủ đề đưa ra, nhằm đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội.

Từ đó đánh giá về thái độ chính trị, khả năng phân tích, phán đoán sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thí sinh.

Phần tự luận 2, chiếm 70% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: Thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân (ngành Nghiệp vụ An ninh), Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 4 môn để dự thi: Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lý luận nhà nước và pháp luật;

Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp.

Đăng ký vào Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 môn để dự thi gồm: Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô. Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

Giai đoạn từ năm 2026 trở đi

Tổ chức thi trắc nghiệm kết hợp thi tự luận trong thời gian 150 phút, đề thi gồm 2 phần: phần trắc nghiệm, chiếm 40% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100, tập trung đánh giá về: hiểu biết về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, lịch sử lực lượng Công an Nhân dân: đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội và lịch sử lực lượng Công an Nhân dân (thông tin công khai của lực lượng Công an Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng).

Năng lực tư duy: đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận, phán đoán, phân loại, so sánh trên các dữ liệu có sẵn.

Năng lực tiếng Anh: đánh giá khả năng đọc hiểu ngôn ngữ Anh của thí sinh đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học văn bằng 1 của thí sinh.

Phần tự luận, chiếm 60% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân (ngành Nghiệp vụ An ninh), Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, thí sinh được lựa chọn 1 trong 4 môn để dự thi: Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô; Triết học; Lý luận nhà nước và pháp luật.

Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp.

Đăng ký vào Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 môn để dự thi gồm Toán cao cấp; Kinh tế học vĩ mô. Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

Như vậy so với năm 2023, tuyển sinh văn bằng 2 của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công an có điều chỉnh đáng kể.

Năm 2023, thí sinh xét tuyển văn bằng 2 (trừ những thí sinh trong điều kiện tuyển thẳng) phải thi 2 môn bắt buộc, thời lượng 180 phút/môn thi.

Năm trước, thí sinh muốn xét tuyển văn bằng 2 vào Học viện Cảnh sát Nhân dân thi 2 môn bắt buộc là Triết học Mác - Lênin; Lý luận Nhà nước và pháp luật. Mỗi môn thi trong thời gian 180 phút. Năm nay, thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút gồm 1 phần bắt buộc và 1 phần tự chọn như thông báo ở trên.

Tương tự, tại Học viện An ninh Nhân dân, năm 2023, thí sinh xét tuyển văn bằng 2 đối với ngành Nghiệp vụ an ninh thi bắt buộc 2 môn: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận nhà nước và pháp luật (Môn 2). Mỗi môn thi, thí sinh làm bài trong 180 phút.

Ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thí sinh thi bắt buộc 2 môn: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Năm nay, phương án thi đã thay đổi như trên.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-cong-an-dieu-chinh-phuong-an-tuyen-sinh-van-bang-2-post1630961.tpo