Bộ Công an đề xuất bổ sung hàng loạt hành vi bị cấm trong phòng cháy, chữa cháy

Tại Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung nhiều hành vi bị cấm như xúc phạm, đe dọa lực lượng PCCC, lợi dụng nhiệm vụ để nhũng nhiễu...

So với quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành, Bộ Công an đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong PCCC tại Điều 10 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đó là:

Xúc phạm, đe dọa lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ;

Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ PCCC, cứu nạn cứu hộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Báo tai nạn, sự cố giả;

Chế tạo, hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định; đưa phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu; Thi công về phòng cháy và chữa cháy không đúng với thiết kế đã được thẩm định.

Theo khoản 2, Điều 12 dự thảo Luật, khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thì buộc phải bảo đảm các nội dung: Khoảng cách an toàn; Hệ thống thoát nạn; Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Hệ thống chống khói; Hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, so với quy định hiện hành, nội dung lập dự án, thiết kế xây dựng công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy không còn yêu cầu phải có địa điểm xây dựng và dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy. Các nội dung về “Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy”; “Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy”, được thay thế bằng: “Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan”; “Hệ thống chống khói”; “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy”.

Cũng theo dự thảo, điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở gồm: Hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn phòng cháy; Chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn nhiệt, nguồn lửa; Có giải pháp thoát nạn, chuẩn bị các phương tiện PCCC phù hợp điều kiện thực tế; Thực hiện tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy với nhà phải đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Như vậy, so với quy định hiện nay, dự thảo đã bổ sung thêm 2 điều kiện mới. Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở kết hợp kinh doanh.

Với việc sử dụng điện, Điều 19 dự thảo yêu cầu cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện phải lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ gây cháy, nổ do điện trong suốt quá trình sử dụng...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-cong-an-de-xuat-bo-sung-hang-loat-hanh-vi-bi-cam-trong-phong-chay-chua-chay-post568914.antd