Bộ Chính trị tin tưởng năng lực của Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - người được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP

Chiều 15/07, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định điều động đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước; để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn đồng chí Trần Sỹ Thanh với kinh nghiệm công tác, tâm huyết của mình, nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; vào đảng ngày 3/6/1995; học vị Tiến sĩ Kinh tế; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-chinh-tri-tin-tuong-nang-luc-cua-tan-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-nguoi-duoc-gioi-thieu-de-bau-lam-chu-tich-ubnd-tp