Bộ Chính trị: Tập trung nguồn lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nguồn lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cũng như dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi… Phát huy hệ thống kết cấu hạ tầng đã xây dựng, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, khu vực, thu hẹp khoảng cách vùng, miền; sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất, nước, rừng và các tài nguyên khác.

Phấn đấu đến năm 2030, nước ta có hệ thống kết cấu hạ tầng tương xứng với nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, kết nối với khu vực và thế giới. Định hướng đến năm 2045, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại gắn với nước phát triển, thu nhập cao; kết nối và hội nhập với sự phát triển của thế giới.

 Bộ Chính trị xác định cần tập trung nguồn lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Bộ Chính trị xác định cần tập trung nguồn lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Trong nước cũng cần nghiên cứu tổ chức thí điểm mô hình đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công; hoàn thiện mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); xây dựng cơ chế tài chính đặc thù đối với các công trình hạ tầng văn hóa, xã hội.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các cấp xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để hình thành một số tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu, có đủ nguồn lực, năng lực quản trị hiện đại, tiếp cận, chuyển giao và làm chủ được công nghệ tiên tiến trong đầu tư, xây dựng những công trình hạ tầng lớn, có ý nghĩa quan trọng, chiến lược đối với sự phát triển đất nước.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, các trục cao tốc Đông - Tây và các tuyến giao thông kết nối đa phương thức theo quy hoạch; sân bay quốc tế; hạ tầng cảng biển lớn, các tuyến đường thủy nội địa có nhu cầu vận tải lớn.

Về đường sắt, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo tập trung nguồn lực cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái (Quảng Ninh) - Hải Phòng, TP.HCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Thủ Thiêm - Long Thành...

Thêm vào đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục triển khai đầu tư những tuyến đường sắt đô thị, tàu điện ngầm có quy mô vận tải lớn tại Hà Nội, TP.HCM và một số thành phố lớn khác.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-chinh-tri-tap-trung-nguon-luc-cho-du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-post777726.html