Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Ngày 3-10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên BCT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ủy viên BCT, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Nguyễn Văn Chi, chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của TƯ đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Nghệ An để cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội Đảng.

Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ của tỉnh, góp ý của các bộ, ngành TƯ, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Đảng bộ Nghệ An đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự chu đáo, nghiêm túc đúng quy trình theo tinh thần của Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của TƯ. Cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Nghệ An phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, trong đó khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, cảng biển, sân bay... để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và có thu nhập bình quân đầu người bằng mức trung bình của cả nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục chăm lo đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội.