Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Bộ Chính trị đánh giá TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy mô kinh tế của TPHCM năm 2020 tăng gấp 2,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp đôi so với năm 2010; kinh tế TP.HCM tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện chất lượng phát triển trên nền tảng ứng dụng KHCN. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tập trung vào các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn vượt kế hoạch...

Trung tâm TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng

Trung tâm TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng

Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của TP chưa được khai thác hiệu quả. Bộ Chính trị nhìn nhận, tính vượt trội, sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm, kinh tế tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp. Những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm thì nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh, trở thành điểm nghẽn cản trở sự phát triển của TP.

Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Mục tiêu đến năm 2030 TP.HCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tăng trưởng bình quân TP đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Quan điểm của Bộ Chính trị là đưa TP.HCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, GD&ĐT, KH&CN và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: Thanh Tùng

Tầm nhìn đến năm 2045 xác định TP.HCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của Châu Á. TP.HCM là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu TP.HCM tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

TP.HCM cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, phát triển mạnh mẽ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Các tuyến Metro đang được đầu tư, xây dựng giúp phát triển giao thông công cộng ở TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài ra, TP cần bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

TP.HCM cũng cần ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-chinh-tri-ban-hanh-nghi-quyet-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-tp-hcm-2096573.html