Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các chức danh nào?

  Báo Kiến Thức
  112 liên quanGốc

  Trong quy định số 80 nêu rõ các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

  Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định số 80 nêu rõ các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý.

  Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị quyết định

  Theo quy định 80, đối với các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị sẽ quyết định các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội.

   Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

  Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

  Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng quyết định các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trưởng các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng do Bộ Chính trị thành lập; Thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ.

  Ủy viên Trung ương Đảng chính thức (Ủy viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác); Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

  Bộ Chính trị cũng quyết định các chức danh: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

  Với các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị quyết định các chức danh: Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, TPHCM; Chủ tịch HĐND, UBND thành phố Hà Nội và TPHCM.

  Đối với Quân đội, Công an, Bộ Chính trị quyết định các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Đảng Ủy Công an Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong, thăng quân hàm đối với các nhân sự giữ chức vụ nêu trên (trừ các nhân sự không giữ chức vụ diện Bộ Chính trị quản lý) và việc phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

  Các chức danh do Ban Bí thư quyết định

  Ở các cơ quan Trung ương, Ban Bí thư quyết định các chức danh: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Chánh án TAND tối cao; Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

  Các chức danh: Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương cũng do Ban Bí thư quyết định.

  Ngoài ra, Ban Bí thư cũng quyết định các chức danh trợ lý các lãnh đạo: Lãnh chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Các chức danh: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thẩm phán TAND tối cao, kiểm sát viên VKSND tối cao cũng do Ban Bí thư quản lý.

  Với các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư quyết định các chức danh: Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; chủ tịch HĐND, UBND, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Đối với quân đội, công an, Ban Bí thư quyết định các chức danh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chính ủy, tổng cục trưởng, chủ nhiệm tổng cục (trừ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Chính ủy, phó chính ủy; tư lệnh, phó tư lệnh quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chính ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

  Ban Bí thư xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các nhân sự giữ các chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng, Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

  Chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng

  Các cơ quan Trung ương: Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

  Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố HCM; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có đảng đoàn và Chủ tịch Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng không có đảng đoàn.

  Các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương: Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố HCM.

  Mời độc giả xem thêm video Trung ương bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa XIII:

  Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

  Hải Ninh

  Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-ban-bi-thu-quyet-dinh-cac-chuc-danh-nao-1746777.html