Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban TVTU, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202403/bo-chi-huy-quan-su-tinh-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-18729ad/