BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY

Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Nhật Tân, xin trân trọng thông báo Bố cáo thành lập Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT TÂN

Tên giao dịch: NHAT TAN MANPOWER TRAINING AND SUPPLYING LIMITED COMPANY

Tên viết tắt: NHAT TAN MANPOWER

2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

3. Giấy chứng nhận mã số DN số: 2500590311 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 20/09/2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/12/2017.

4. Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng và quản lý nguồn lao động, Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước, Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giáo dục nghề nghiệp; Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, Cụ thể: Giáo dục dự bị, Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; Đại lý, môi giới, đấu giá, Chi tiết: Đại lý; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, Chi tiết: Tư vấn du học (Điều 106 nghị định 46/2017/NĐ-CP), Tư vấn giáo dục, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

5. Vốn điều lệ: 6.800.000.000 đồng (sáu tỷ tám trăm triệu đồng).

6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà Hoàng Thị Thái Hà – Chức danh: Giám đốc.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT TÂN