Bộ CA ra mắt Hội đồng quản lý quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng

ANTĐ - Ngày 16-4, Bộ CA đã tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng quản lý quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND.

ANTĐ