Bỏ bớt quy định để phát triển điện ảnh

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Ngày hôm nay, Dự án Luật Điện ảnh sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, tháng 5/2022. Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam có nhiều tiềm năng đang được kỳ vọng sẽ có các chính sách phù hợp để tạo cơ hội phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế sáng tạo. Ghi nhận của Vnews - Truyền hình Thông tấn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bo-bot-quy-dinh-de-phat-trien-dien-anh-15808.htm