Bờ bao chống triều cường không đủ khả năng chịu đựng

TT (TP.HCM) - UBND TP.HCM vừa kiến nghị HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư xây dựng gần 170km bờ bao thuộc 156 hạng mục công trình phòng chống lụt bão cho 12 quận, huyện với tổng kinh phí hơn 226 tỉ đồng.