Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay!

Siêu trăng lớn nhất trong 70 năm qua lần lượt xuất hiện ở nhiều trên thế giới với những hình ảnh tuyệt đẹp được ghi lại.

Hình ảnh siêu trăng đang được ghi lại ở rất nhiều nước trên thế giới. Đây là lần Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất từ tháng 1/1948. “Siêu Mặt Trăng” là thuật ngữ xuất hiện để chỉ thời điểm trăng tròn và ở điểm gần nhất của nó so với Trái Đất trong quỹ đạo hình elip. Siêu trăng ngày 14/11 sẽ ở cách Trái Đất khoảng 356.000 km

Tối nay, 14/11, siêu trăng thế kỷ lớn nhất sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Với độ sáng gấp 30% trăng tròn bình thường, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội được ngắm hình ảnh siêu trăng đẹp nhất trong 70 năm qua. Mặt Trăng sẽ không ở gần Trái Đất như vậy cho đến ngày 25/11/2034.

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 1

Ảnh Reuters

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 2

Gateway Arch, Hoa Kỳ, Ảnh: David Carson

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 3

Kathmandu ở Nepal. Ảnh: Reuters.

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 4

Người dân thị trấn Glastonbury quan sát mặt trăng mọc trong đêm 13/11. Ảnh: Reuters.

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 5

Ảnh: Reuters/Enrique Marcarian

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 6

Hình ảnh siêu trăng ở Baltimore Mỹ

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 7

Ảnh: Kurtlclark

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 8

Ảnh: Reuters

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 9

Ảnh: Reuters

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 10

Julian Hamilton/Daily Mirror

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 11

Ảnh: Reuters

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 12

Siêu trăng xuất hiện trên nóc một tháp quan sát tại vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh. Ảnh: Reuters.

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 13

Madrid, Tây Ban Nha, Ảnh: AP

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 14

Ảnh: Reuters

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 15

Ảnh: Jaxsonpohlman photography

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 16

Vườn quốc gia Yellowstone.

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 17

London. Ảnh: LNP.

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 18

Ảnh: Reuters

Bộ ảnh siêu trăng tuyệt đẹp trên toàn thế giới khiến bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội đêm nay! - Ảnh 19

Tây Ban Nha

Bánh Mì