BMP: 9 tháng đạt 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế , tăng 39% so với cùng kỳ năm trước

Riêng quý III, BMP thu về 194 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016.

Quý III, BMP đạt 960 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, trong năm nay, để giữ thị trường BMP đã phải tăng các khoản chiết khấu tăng mạnh lên 87 tỷ đồng cho nên tổng doanh thu thuần thu về giảm còn 880 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

BMP: 9 tháng đạt 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế , tăng 39% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1

Nguồn: BCTC BMP

Dù vậy, nhờ giá vốn vẫn ở mức thấp trong quý III giúp BMP đạt 312 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt mức 35,5%, tăng mạnh so với mức 27% so với cùng kỳ năm trước.

Các khi phí khác hầu như không có nhiều biến động đáng kể ngoại trừ khoản truy thu thuế 8,5 tỷ đồng. Kết quả, BMP thu về 194 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu xuống thấp là một trong những yếu tố giúp BMP có được giá vốn thấp hơn. Tính cả 9 tháng, mặc dù chiết khấu hơn 200 tỷ đồng nhưng BMP vẫn đạt 2.479 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện đáng kể. Lợi nhuận sau thuế đạt 540 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

BMP: 9 tháng đạt 540 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế , tăng 39% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 2

Doanh thu và LN của BMP ở mức khá cao kể từ 2013

Tài sản của BMP tăng 262 tỷ đồng so với đầu năm 2010, trong đó các khoản phải thu cũng tăng theo khoảng 275 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, tài sản vô hình của BMP cũng được hạch toán tăng thêm 240 tỷ đồng từ quyền sử dụng đất của công ty.

Theo kế hoạch, sắp tới SCIC sẽ thoái bớt vốn tại BMP. Hiện tại, ban lãnh đạo BMP hiện cũng để ngỏ khả năng sẽ mở “room” ngoại lên 100% trong cuối năm nay.