Blog có làm ta hèn đi?

    1 đăng lạiGốc

    Hỏi mà nên trả lời ngay, rằng hèn hay không hèn là do ta, chứ chẳng thể do blog, vì blog, cũng chỉ là cái phương tiện mà thôi

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/204855.asp