Blizzard không bỏ rơi StarCraft Ghost

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Khác với dự đoán của giới game thủ, Blizzard không hề có ý định "hành quyết" Ghost. Ở thời điểm này, họ phải tập trung nhân lực cho nhiều dự án khác.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/02/3B9AE224