BLF không chi trả cổ tức năm 2009

(Vietstock) - ĐHĐCĐ thường niên 2010 của CTCP Thủy sản Bạc Liêu (HNX: BLF) thống nhất kế hoạch năm 2010 với lợi nhuận sau thuế là 6 tỷ đồng.

Trong năm nay, BLF đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 416 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng quyết định toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2009 sẽ được chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển. Được biết, năm qua, công ty đạt doanh thu thuần 355.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế với 784 triệu đồng. Đại hội cũng quyết định bổ sung ông Nguyễn Thanh Đạm – Tổng Giám đốc làm Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời miễn nhiệm bà Võ Thị Thảo Ly – Thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.