BlackPink đăng hậu trường 2 đêm diễn tại Mỹ Đình

Ngày 29/9, kênh YouTube chính thức của BlackPink đăng tải những khoảnh khắc đẹp trong hai đêm concert 'Born Pink' ở Việt Nam.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/blackpink-dang-hau-truong-2-dem-dien-tai-my-dinh-post1573666.tpo