BKAV vi phạm bản quyền?

TT - Một thành viên của diễn đàn HVAonline sau khi thử phân tích chương trình diệt virus BKAV Pro của Trung tâm an ninh mạng Bách khoa (BKIS) công bố trên diễn đàn chương trình này đang sử dụng một số phần mềm, công cụ hỗ trợ không có bản quyền và không tuân thủ các qui định theo giấy phép sử dụng mã nguồn mở.