Bình yên...

    Gốc

    Thỉnh thoảng người ta hay đi tìm cho mình sự bình yên: bình yên trong tâm hồn, bình yên nơi cảnh vật… bởi sự bình yên lúc nào cũng làm con người dễ chịu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/khonggian/2007/11/15/081957/1269