Bình Thuận triển khai thực hiện đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 22

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bình Thuận gửi văn bản đến các phòng GD&ĐT về việc triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiểu học.

Văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận các vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ trong việc tổ chức đánh giá học sinh, việc thực hiện hồ sơ sổ sách theo Thông tư 22; tổng hợp ý kiến của các trường hợp còn băn khoăn, chưa rõ gửi về Sở qua phòng Giáo dục Tiểu học.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh về đánh giá học sinh tiểu học được quy định tại Thông tư 22;

Hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT và Thông tư 22 khi có hiệu lực;

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 22 tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về Sở vào cuối học kỳ I và cuối năm học 2016-2017.