Bình Thuận: Thành lập Chi cục Biển và Hải đảo

- Tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Chi cục Biển và Hải đảo là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Chi cục Biển và Hải đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; có trụ sở đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.