Bình Thuận: Sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

ND- Sau hai năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", toàn tỉnh Bình Thuận đã dấy lên phong trào tìm hiểu, học tập theo tấm gương của Bác; đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với cuộc vận động này.