Bình Thuận: Phát hiện 7/10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm

Tiến hành kiểm tra 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận phát hiện 7 doanh nghiệp vi phạm.

Ngày 14/6/2024, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, qua đó phát hiện 7 doanh nghiệp vi phạm.

Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh - (Ảnh: Cục QLTT Bình Thuận).

Cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh - (Ảnh: Cục QLTT Bình Thuận).

Theo đó, khi kiểm tra, các doanh nghiệp này vi phạm với các hành vi như: Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định; Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là 256,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin để kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/binh-thuan-phat-hien-710-doanh-nghiep-kinh-doanh-xang-dau-vi-pham-326180.html