Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Ngày 18/4, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận ông Trần Hữu Tuấn vừa ký Công văn số 955/SNV-TTr gửi UBND huyện Bắc Bình về việc đề nghị xử lý qua công tác kiểm tra.

Theo đó, ngày 9/4, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của UBND xã Bình Tân và UBND thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình).

Cụ thể, lúc 7h20 ngày 9/4, tại UBND xã Bình Tân, tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện có 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ gồm có: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huỳnh Quang Tình; Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thanh Nhung; 2 công chức tư pháp - hộ tịch và các Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công chức Vãn hóa - xã hội.

Có 5 trường hợp không có mặt tại cơ quan nhưng không rõ lý do gồm: 3 công chức địa chính, cán bộ Nông - Lâm - Ngư - Diêm nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

Ngoài ra, qua kiểm tra ngẫu nhiên một số nội dung liên quan công tác cải cách hành chính (CCHC) cho thấy có một số tồn tại, hạn chế trong việc phục vụ người dân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cụ thể, UBND xã Bình Tân chưa niêm yết quy chế làm việc của bộ phận một cửa xã; có công khai thông tin về tiếp nhận giải quyết TTHC nhưng chưa đảm bảo quy định để công dân, tổ chức dễ theo dõi. Chưa công khai các quy định về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC. Kế hoạch CCHC chưa cụ thể nội dung, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng lãnh đạo UBND xã; có nội dung, mục tiêu không thuộc thẩm quyền của địa phương…

Kiểm tra tại UBND thị trấn Lương Sơn vào 8h30 cùng ngày, Tổ kiểm tra của Sở Nội vụ ghi nhận không có trường hợp cán bộ đi trễ hoặc vắng mặt không rõ lý do.

Tuy nhiên, về công tác cải cách hành chính nhận thấy địa phương chưa niêm yết quy chế làm việc của bộ phận một cửa xã; chưa công khai các quy định về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC. Địa phương có tổ chức họp để rà soát, nắm tình hình giải quyết TTHC nhưng chưa thường xuyên hàng tuần…

Năm 2023, Sở Nội vụ Bình Thuận kiểm tra tại UBND thị trấn Chợ Lầu có nhiều trường hợp đi trễ và không có mặt không có lý do. (Ảnh: PN).

Trước đó, ngày 31/5/2023, Sở có tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của UBND thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình).

Qua kiểm tra, Sở Nội vụ ghi nhận nhiều trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc (10 trường hợp không có mặt tại cơ quan nhưng không rõ lý do, 7 trường hợp đến cơ quan trễ).

Ngày 8/6/2023, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo xử lý.

Hiện tại, Sở Nội vụ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND xã Bình Tân và tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc.

Sở Nội vụ nhận thấy việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của cấp xã nói chung trên địa bàn huyện Bắc Bình chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Do đó, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ lý do vắng mặt, đi trễ và có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp được nêu trên. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Ngoài ra, để nâng cao ý thức chấp hành giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nguời hoạt động không chuyên trách trên địa bàn huyện Bắc Bình, Sở Nộ vụ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trên địa bàn toàn huyện.

Đồng thời, yêu cầu Phòng Nội vụ huyện thuờng xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phuơng.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-nhieu-can-bo-cong-chuc-di-lam-tre-vang-mat-khong-ly-do-a659633.html