Bình Thuận: Kiểm tra, phát hiện 7/10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm

Sau khi tiến hành kiểm tra 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận phát hiện có tới 7 doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

Theo đó, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận, đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra định kỳ năm 2024 về việc chấp hành pháp luật đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa tỉnh. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện 7 doanh nghiệp có các hành vi vi phạm và bị lập biên bản xử phạt vi phạm với số tiền thu ngân sách nhà nước hơn 250 triệu đồng.

 Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra một đơn vị kinh doanh xăng dầu

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra một đơn vị kinh doanh xăng dầu

Các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp gồm: không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định; không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin để kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

An Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/binh-thuan-kiem-tra-phat-hien-7-10-doanh-nghiep-kinh-doanh-xang-dau-co-hanh-vi-vi-pham-post299375.html