Bình Thuận: Kiểm điểm phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc

(PL)- Ngày 27-9, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Sở Nội vụ, UBND huyện Hàm Thuận Bắc về xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai của ông Trần Văn Xê, nguyên giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận và anh ruột ông là Trần Văn Bê.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Ngọc Chiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, trong việc để quá thời hạn mới đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai của ông Xê và ông Bê. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện vì đã có thiếu sót trong việc tham mưu thực hiện. Được biết, liên quan đến vụ việc này đã có hàng chục cán bộ, viên chức ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp Bình Thuận bị kiểm điểm, kỷ luật. NGỌC THƯ