Bình Thuận được cấp thuốc dự trữ quốc gia phòng trừ sâu bệnh hại lúa

    Gốc

    ND - Ngày 16-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định việc xuất thuốc dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Thuận để phòng trừ dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126833&sub=127&top=39