Bình Thuận: Cây trồng bền vững là cơ sở của phát triển nông nghiệp

Để đảm bảo phát triển cây trồng bền vững tỉnh Bình Thuận đã chủ trương quy hoạch, quản lý và phân phối lại việc canh tác, trồng cây nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng chủ lực như thanh long, cao su...

Thanh long – Rồng xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Bình Thuận được coi là “thủ phủ” trồng thanh long của cả nước với tổng diện tích trên 26.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình…, sản lượng hàng năm đạt trên 500.000 tấn (chiếm khoảng 80% của cả nước). Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Bình Thuận đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, nhằm tìm hướng đi bền vững cho cây thanh long.

Bình Thuận: Cây trồng bền vững là cơ sở của phát triển nông nghiệp - Ảnh 1

Cùng với cao su, điều, thanh long là một trong những loài cây trồng chủ lực của nông nghiệp Bình Thuận.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận tăng cường quản lý diện tích trồng thanh long theo đúng quy hoạch; tiếp tục sản xuất thanh long an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; hình thành các chuỗi sản xuất, tiêu thụ thanh long; tổ chức lại lực lượng thu mua, gắn kết doanh nghiệp và nông dân… Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm; tạo thêm nhiều sản phẩm mới như: thanh long sấy khô, nước ép thanh long…

Hiện nay, thanh long Bình Thuận đã được xuất sang thị trường Mỹ, Châu Âu... Các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã chấp nhận cho thanh long Bình Thuận nhập vào. Tuy nhiên, thị trường chủ yếu của thanh long Bình Thuận vẫn là Châu Á, trong đó Trung Quốc chiếm gần 70% thị phần

Bình Thuận đã Quy hoạch diện tích trồng thanh long đến năm 2020 đạt 28.000 ha, năng suất đạt 28 tấn/ha, sản lượng đạt 750 ngàn tấn. Đến năm 2025 sẽ mở rộng lên 30.000 ha, năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng đạt trên 843 ngàn tấn.

Tuy nhiên từ nay đến năm 2020, chủ yếu ổn định diện tích, tập trung cải tạo để nâng cao chất lượng vườn cây sau đó mới tiếp tục mở rộng diện tích và phát triển thanh long trên đất lúa, đặc biệt là đất chuyên lúa. Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho biết, theo quy hoạch sẽ nâng tỉ lệ diện tích trồng thanh long an toàn (VietGAP, GlobalGAP) năm 2020 đạt trên 50% và đến năm 2025 đạt trên 70%.

Nâng giá trị xuất khẩu thanh long trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đến năm 2020 các doanh nghiệp thanh long của tỉnh xuất khẩu chính ngạch đạt 20 - 25 triệu USD và định hướng đến năm 2025 đạt 50 - 60 triệu USD. Phấn đấu đến năm 2020, nâng giá trị sản xuất của ngành hàng thanh long chiếm 35% - 36% giá trị sản xuất ngành trồng trọt, giá trị tăng thêm chiếm 28% - 30% GRDP ngành nông nghiệp, đóng góp từ 7% - 8% trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh....

Cây điều - chủ lực của ngành công nghiệp chế biến

Bình Thuận hiện có khoảng 18.000 ha điều, chủ yếu trồng tập trung ở 3 huyện: Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân. Mới đây, tỉnh xác định cây điều là một trong những loại cây trồng chủ lực đến năm 2020. Điều là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, không chỉ là nguồn thực phẩmcung cấp cho con người mà còn là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến. Sản xuất và chế biến điều đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động là đồng bào dân tộc ở tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Cây trồng bền vững là cơ sở của phát triển nông nghiệp - Ảnh 2

Theo đó, tỉnh chủ trương sẽ trồng tái canh và cải tạo giống 12.500 ha điều, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm yêu cầu xuất khẩu hạt điều. Tỉnh cũng triển khai hỗ trợ từ 50% - 80% giá cây giống cho đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở các xã miền núi khó khăn; hỗ trợ giống, vật tư, phân bón và kinh phí chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

Để phát triển cây điều theo hướng bền vững, Bình Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, chọn tạo các giống điều mới năng suất, chất lượng cung cấp cho người trồng điều; hỗ trợ các cơ sở chế biến thay đổi công nghệ để nâng cao chất lượng hạt điều…

Phát triển cao su phù hợp định hướng cơ cấu nông nghiệp

Cao su cũng được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bình Thuận, do vậy cần có chính sách cụ thể, phù hợp để khai thác có hiệu quả quỹ đất có khả năng phát triển cây cao su. Phát triển cây cao su phải phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh và ngành cao su cả nước;

theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn gắn với tổ chức lại chế biến mủ cao su; chú trọng phát triển bền vững, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển cao su theo hướng đa dạng về quy mô, gắn kết chặt chẽ giữa cao su đại điền với cao su tiểu điền; chú ý hình thức liên doanh, liên kết và các hình thức phù hợp khác.

Dự tính, quy hoạch diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 45.850 ha. Trong đó, huyện Tánh Linh 23.961 ha, Đức Linh 13.732 ha, Hàm Tân 3.712 ha, Hàm Thuận Bắc 2.492 ha, Hàm Thuận Nam 1.082 ha, La Gi 871 ha. Quy hoạch quỹ đất dự phòng phát triển cây cao su 9.887 ha đất rừng tự nhiên sản xuất nghèo kiệt thích hợp trồng cao su.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển cây cao su đã được phê duyệt, xác định rõ vị trí, diện tích trồng cao su trên từng địa bàn cụ thể, công bố công khai quy hoạch để có cơ sở làm tốt công tác quản lý và triển khai thực hiện đúng quy hoạch. Đặc biệt quan tâm 3 vấn đề: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các khâu sản xuất, phát triển cây cao su; khuyến khích đầu tư đẩy mạnh chế biến mủ cao su với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chú ý tìm kiếm thị trường mới.

Trên cơ sở quy hoạch, trước mắt ưu tiên tập trung đầu tư thâm canh, tăng năng suất chất lượng diện tích cao su hiện có. Diện tích quy hoạch phát triển mới cần có lộ trình triển khai cụ thể, phù hợp, chặt chẽ trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường và định hướng của ngành cao su cả nước

. Coi trọng các hình thức liên doanh, liên kết; đẩy mạnh và không ngừng nâng cao hiệu quả mô hình liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Có kế hoạch chỉ đạo phát triển cây cao su ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có giải pháp cụ thể triển khai các loại cây trồng thay thế cao su trên diện tích đưa ra khỏi quy hoạch. Đối với rừng nghèo kiệt được đưa vào quỹ đất dự phòng phát triển cao su phải có kế hoạch triển khai cụ thể, chặt chẽ, không để xảy ra lợi dụng để phá rừng.

Nhóm PVMĐ / KD&PL