Bình Phước xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho giáo dục

Đề tài “Xây dựng hệ thống lưu trữ tích hợp điều khiển truy xuất dữ liệu NoSQL cho ngành giáo dục tỉnh Bình Phước” vừa được Hội đồng KH&CN tỉnh xét duyệt đề cương.

Đề tài do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đăng ký chủ trì thực hiện và ThS. Hồ Hải Thạch - PGĐ Sở làm chủ nhiệm.

Bình Phước xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho giáo dục - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi xét chọn.

Đề tại tập trung vào các vấn đề: Đề xuất mô hình lưu trữ dữ liệu lớn NoSQL phù hợp với ngành giáo dục tỉnh; thiết kế và phát triển hệ thống điều khiển truy xuất cho mô hình lưu trữ, đề xuất và xây dựng các giao diện lập trình cho hệ thống; đào tạo nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu về bảo mật dữ liệu, phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho ngành giáo dục tỉnh.

Hội đồng khoa học đề nghị nhóm nghiên cứu làm rõ cách thức phân tích nhu cầu lưu trữ, quản lý dữ liệu NoSQL và vấn đề thu thập dữ liệu mẫu; xây dựng mô hình ứng dụng thực tế ở một số trường, sau đó nhân rộng ứng dụng trong toàn tỉnh.

Ng. Cẩn