Bình Phước: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh viên tịch

  Hôm nay, 19-9 (24-8-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, huyện Bù Gia Mập cùng môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tấn viên tịch.

  Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tấn

  Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tấn

  Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Tấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đăng, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập, trụ trì chùa Thanh Hoa (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

  Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 19-9-2022 (nhằm 24-8-Nhâm Dần) tại chùa Thanh Hoa (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Trụ thế 77 năm, 49 Hạ lạp.

  Lễ nhập kim quan cử hành vào 16 giờ ngày 19-9-2022 (nhằm 24-8-Nhâm Dần). Kim quan được tôn trí tại chùa Thanh Hoa (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

  Lễ viếng bắt đầu vào 7 giờ ngày 20-9-2022 (nhằm 25-8-Nhâm Dần).

  Lễ truy niệm được cử hành vào 8 giờ ngày 23-9-2022 (nhằm 28-8-Nhâm Dần). Lễ cung tống kim quan vào lúc 9 giờ ngày 23-9-2022 (nhằm 28-8-Nhâm Dần). Lễ trà-tỳ tại Đài hỏa táng Bệnh viện Nhân Ái (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).

  T.Trúc

  Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/binh-phuoc-truong-lao-hoa-thuong-thich-tu-tan-chung-minh-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-vien-tich-post63945.html