Bình Phước: Năm 2010, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt cao

– Năm 2010, hoạt động của ngành thuế tỉnh Bình Phước đã góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Đạt được kết quả tích cực là do ngay từ đầu năm ngành Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân nghĩa vụ nộp thuế; theo dõi, đôn đốc việc nộp tờ khai thuế theo đúng quy trình.

Theo đó, trong năm, tổng thu ngân sách của tỉnh Bình Phước đã đạt trên 2 nghìn 2 trăm tỷ đồng, đạt 116% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 39% so với năm 2009 và gấp đôi so với năm 2006. Số thu cao nhất trong năm là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 711 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đến là thuế doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương đạt gần 450 tỷ đồng, tăng 75% và thu tiền thuế sử dụng đất đạt 288 tỷ đồng. Có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành thuế tỉnh Bình Phước thì còn do nguyên nhân: Giá một số mặt hàng nông sản như hạt điều, hồ tiêu và cao su tăng cao. Cùng với đó là việc Nhà máy xi măng Bình Phước đi vào hoạt động góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2010, tổng số nợ đọng thuế trong toàn ngành vẫn còn trên 248 tỷ đồng, chiếm 10% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Năm 2011, ngành thuế tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thuế, thu hồi các khoản nợ, để số nợ đọng thuế xuống còn dưới 5%. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới trong kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2011-2015. Chính vì vậy, ngành Thuế tỉnh Bình Phước phấn đấu thu ngân sách đạt trên 2 nghìn 3 trăm tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành Thuế tỉnh Bình Phước đã xây dựng một số giải pháp về công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội nhằm nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế./..