Bình Phước: Hỗ trợ công cụ sản xuất cho người nghèo dân tộc thiểu số

Chương trình hỗ trợ 77 hộ dân các loại máy phát, máy phun thuốc với tổng giá trị lên đến 462 triệu đồng.

Bình Phước: Hỗ trợ công cụ sản xuất cho người nghèo dân tộc thiểu số - Ảnh 1

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nhận công cụ và nông cụ sản xuất.

Theo đó, nhằm thực hiện theo Quyết định 755/QĐ-TT ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ngày 30/9, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã trao nông cụ, dụng cụ sản xuất các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số cư ngụ tại các xã như: xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Đa Kia và xã Đức Hạnh.

Bình Phước: Hỗ trợ công cụ sản xuất cho người nghèo dân tộc thiểu số - Ảnh 2

Theo đó, hỗ trợ 77 hộ dân, mỗi hộ dân được cấp 1 máy phát và 1 máy phun thuốc với tổng giá trị lên đến 462 triệu đồng.

Việc cấp nông cụ, dụng cụ sản xuất cho các hộ nghèo nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

cáchộđồngbàodântộcthiêủsốnghèonhậncôngcụvànôngcụsảnxuất.

Đức Hồng