Bình Phước đạt thu nhập bình quân đầu người cao nhất từ trước đến nay

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Kết thúc năm tài khóa 2007, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được trên 2.500 tỉ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó doanh nghiệp Nhà nước tăng 25,6%, khu vực Nhà nước tăng 19,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 47%, sản phẩm chủ đạo của tỉnh là cao su, hạt điều, tinh bột mỳ, linh kiện điện tử, sợi dệt, thủy điện, chế biến gỗ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/2/85104.cand