Bình ổn thị trường xi măng bằng cách nào?

Để có thể trả lời câu hỏi này, nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng đã cùng ngồi lại tại Hội nghị "Bình ổn thị trường xi măng phía Nam" diễn ra ngày 28.5 ở TP.HCM dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân.