Bình ổn thị trường đôla bằng cắt giảm nhập siêu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 5063/NHNN-QLNH ngày 6/6/2008 gửi Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn.