Bình ổn giá cả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các vùng vừa xảy ra bão, lũ

    Gốc

    ND- Ngày 15-10, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/2007/CT-BTC Về việc bình ổn giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ tại các vùng vừa xảy ra bão, lũ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107645&sub=127&top=39