Bình Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Từ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao, huyện Bình Giang đã hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 với nhiều kết quả tích cực.

Một góc Bình Giang nhìn từ trên cao

Một góc Bình Giang nhìn từ trên cao

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã xác định mục tiêu và chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cộng với sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện. Do vậy, năm 2023 đạt được nhiều kết quả khả quan, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng phần mềm chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản. Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra trong tiếp nhận, giải quyết 100% các thủ tục hành chính. Huyện Bình Giang đang triển khai nhiều dự án về giao thông, đô thị. Đầu tư một số công trình trọng điểm về giao thông như đường tỉnh 395, cầu vượt sông Sặt, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai một số dự án giao thông như đường trục Bắc-Nam, đường gom Lương Điền-Cẩm Điền.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 395 và đường dẫn cầu Cậy đến đường tỉnh 394 trở thành điểm nhấn trong hệ thống giao thông của Bình Giang

Với phương châm hướng về cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Kịp thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những biện pháp tháo gỡ, giải quyết, xử lý kịp thời.

Năm 2023, Bình Giang đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế một số ngành chủ yếu trên địa bàn huyện tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản tăng 2,2%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 16%; xây dựng tăng 15,1%; thương mại-dịch vụ tăng 13,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, phát huy kết quả đạt được trong năm 2023. Huyện phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 1-2%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng 14-16%; giá trị thương mại dịch vụ tăng 14-15%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp-công nghiệp, dịch vụ đạt 10,1-52,8-37,1%. Thu ngân sách tăng 10% so với kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/người/năm. Thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện thành công chủ đề công tác năm của tỉnh và của huyện, thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong toàn huyện tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất. UBND huyện Bình Giang quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, tăng tốc thực hiện các giải pháp đột phá về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, khu, cụm công nghiệp.

TRƯƠNG MẠNH LONG (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/binh-giang-thuc-hien-thang-loi-cac-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-370618.html