Bình Gia: Kết nạp 6 đảng viên học sinh đầu tiên

Ngày 22/6, Chi bộ trường THPT Pác Khuông, Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS -THPT huyện Bình Gia, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Gia đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 6 học sinh là đoàn viên ưu tú của nhà trường trên địa bàn huyện. Đây cũng là những đảng viên học sinh đầu tiên của Đảng bộ huyện Bình Gia.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Gia trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú trường THPT Pác Khuông, huyện Bình Gia

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Gia trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú trường THPT Pác Khuông, huyện Bình Gia

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Gia trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Gia

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Gia trao Quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Gia

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho 6 học sinh khối 12 gồm: Hoàng Thu Hoài, Triệu Thị Tâm (học sinh trường THPT Pác Khuông); Lý Thị Hằng, Lý thị Bích Vui, Hoàng Thị Hồng Sinh (học sinh Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS -THPT huyện Bình Gia); Hoàng Văn Hành (học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Gia). Đây là những học sinh ưu tú, trong quá trình học tập, rèn luyện, các học sinh này luôn tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đạt được nhiều thành tích trong học tập cũng như các phong trào thi đua của nhà trường và ở địa phương.

XUÂN HƯƠNG - NGUYỄN THẮNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/binh-gia-ket-nap-6-dang-vien-hoc-sinh-dau-tien-5012533.html