Bình Dương tổ chức biên soạn ngân hàng đề Ngữ văn lớp 12

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bình Dương đã có văn bản phân công các đơn vị biên soạn ngân hàng đề môn Ngữ văn lớp 12 nhằm phục vụ ôn tập chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ 2017.

Bình Dương tổ chức biên soạn ngân hàng đề Ngữ văn lớp 12 - Ảnh 1

Theo đó, Sở GD&ĐT phân công mỗi trường biên soạn 1 đề thi môn Ngữ văn và yêu cầu theo hướng tiếp cận đề thi THPT quốc gia năm 2017 để làm tài liệu phục vụ chung cho các trường tham khảo, ôn tập…

Lưu ý, phần Đọc - hiểu: Ngữ liệu đưa ra có phải có vấn đề xã hội (tư tưởng, đạo lí hoặc hiện tượng đời sống) nhằm vận dụng để viết đoạn văn nghị luận xã hội. Câu làm văn như đề minh họa của Bộ GD&ĐT.

Phần Nghị luận văn học: Yêu cầu soạn dạng đề tổng hợp như đề minh họa của Bộ GD&ĐT; chú ý tới những vấn đề xuyên suôt toàn bộ tác phẩm. Ví dụ: Tính sử thi trong tác phẩm Rừng xà nu; tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc,...