Bình Dương thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay đã có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương với vốn đầu tư đạt gần 1,1 tỷ USD, đạt 78,3% kế hoạch năm 2016 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Các dự án thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gồm 113 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 731 triệu USD và 64 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 367 triệu USD.

Các nhà đầu tư Singapore dẫn đầu với tổng vốn FDI là 360 triệu USD cho 15 dự án (chiếm khoảng 33% tổng vốn FDI Bình Dương thu hút được). Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với vốn đầu tư là 149 triệu USD (chiếm gần 14%). Nhật Bản đứng thứ 3 với vốn đầu tư 85 triệu USD (chiếm gần 8%).

Xét về lĩnh vực thu hút nguồn vốn này, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư với tổng vốn FDI hơn 1 tỷ USD và lĩnh vực dịch vụ có 14 dự án đăng ký cấp mới và tăng thêm vốn 83,6 triệu USD.

> Nhật Bản đầu tư 4,9 tỷ USD vào Bình Dương

> ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương sẽ ký thỏa thuận hợp tác song phương

> Bình Dương thu hút gần 22 tỷ USD vốn FDI

P.V