Bình Dương: Phê duyệt đề án Thành phố thông minh

UBND tỉnh Bình Dương vừa có quyết định phê duyệt Đề án "Thành phố thông minh – Bình Dương", xét theo đề nghị của Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – TNHH một thành viên Becamex IDC (Becamex IDC).

Theo quyết định này thì căn cứ vào Đề án Thành phố thông minh – Bình Dương được phê duyệt, giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Becamex IDC triển khai đề án này.

Một số nội dung theo Đề án Thành phố thông minh – Bình Dương mà Becamex IDC đưa ra là: Đưa ra giải pháp để xây dựng và phát triển hướng đến một thành phố thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của công dân, giảm chi phí tiêu thụ tài nguyên, đồng thời cải thiện sự giao tiếp và tương tác giữa người dân và chính quyền. Những mục tiêu phát triển đô thị nhằm mục đích làm cho thành phố Bình Dương trở thành thành phố công nghiệp xanh, sạch và đẹp. Mục tiêu cuối cùng của tỉnh là trở thành địa phương hàng đầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước.

Bình Dương: Phê duyệt đề án Thành phố thông minh - Ảnh 1

Với Đề án Thành phố thông minh, những khu nhà xây lên không người ở có thể sẽ thay đổi (N.Vũ)

Bình Dương được đánh giá là địa phương có khả năng trở thành thành phố thông minh vì nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tác động tích cực đến sự phát triển của toàn vùng và cả nước; Bình Dương sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2020. Bình Dương là một trong những tỉnh, thành đạt được chỉ số tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp cao nhất trong cả nước; có sự phát triển nhanh các khu công nghiệp lớn và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Bình Dương đã đầu tư hệ thống giao thông kết nối một cách đồng bộ như đại lộ Bình Dương, đường Vành đai 3, 4, đường Mỹ Phước - Tân Vạn... đây là những điều kiện cơ bản để trở thành thành phố thông minh.

Được biết, việc xây dựng thành phố thông minh chính là một trong những định hướng của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong suốt thời gian qua và mong muốn trong tương lai.

Vũ Sơn